SZKOLENIA

Zarządzanie firmą, zwłaszcza jeśli jest to duże przedsiębiorstwo, wiąże się z wieloma obowiązkami. Należy do nich również zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, czego istotnym elementem jest organizowanie szkoleń dla pracowników. Na szczęście pracodawcy mogą liczyć tutaj na wsparcie specjalistów, którzy potrafią wyjaśnić wszystkie poruszane kwestie w rzetelny oraz ciekawy sposób, a ponadto dopasować program i formę szkoleń do potrzeb Klienta. Tak właśnie działa Brasa. Stawiamy na jasny, merytoryczny przekaz. Dokładamy też wszelkich starań, żeby omawiane zagadnienia czy wykonywane ćwiczenia zostały dobrze zrozumiane i na długo zapamiętane.

Usługi w zakresie prowadzenia szkoleń ATEX, PPOŻ i z PIERWSZEJ POMOCY, świadczymy na terenie całego kraju. Chętnie podejmujemy współpracę, również stałą, polegającą na kompleksowej szkoleniowo-doradczej obsłudze firm, instytucji, urzędów oraz innych podmiotów działających w dowolnym regionie Polski. Dlaczego warto wybrać właśnie naszą propozycję? Zrealizowaliśmy już wiele szkoleń, w związku z tym możemy pochwalić się odpowiednim doświadczeniem i umiejętnością zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji Klientów. Szczegóły dotyczące zagadnień, jakie mają być poruszane i rozwijane podczas zajęć, ustalane są dopiero wtedy, gdy zapoznamy się z potrzebami oraz wymaganiami Klienta. Jednocześnie wszystkie przekazywane przez nas treści są zgodne z aktualnymi przepisami prawa i stanem wiedzy światowej, w tym obejmującej wdrażanie zasad ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej, oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są w profesjonalny sposób, gdyż zajmuje się tym dobrze wykwalifikowana kadra. Instruktorzy podchodzą do realizowanych tematów z prawdziwą pasją i dużym zaangażowaniem. W zespole trenerów znajdują się: rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektanci branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej, menadżerowie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, inżynierowie budownictwa, inżynierowie środowiska, inżynierowie pożarnictwa, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, specjaliści w zakresie BHP.

Kolejny powód dla którego warto wybrać Brasa, to pewność, że wszystkie nasze działania skupiają się wokół potrzeb i życzeń Klienta. Każdy z nich traktowany jest przez nas w całkowicie indywidualny sposób. Dlatego nie stosujemy jednego schematu szkolenia, wykazujemy też elastyczność jeśli chodzi o czas i miejsce, gdzie mamy je prowadzić. Może odbywać się poza standardowymi godzinami pracy, w siedzibie Klienta lub innym, wyznaczonym przez niego miejscu. Ponadto oferujemy pomoc we wdrażaniu zmian pozwalających na spełnienie wymogów w zakresie przepisów przeciwpożarowych, ATEX, SEVESO III czy BHP. Proponujemy atrakcyjne ceny, a w celu ustalenia szczegółów współpracy i kosztów wykonania usługi, prosimy o kontakt. Jeżeli przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszej pomocy, chcecie dowiedzieć się Państwo nieco więcej o szkoleniach, poniżej znajdują się ich opisy. Można też w każdej chwili skontaktować się z nami telefoniczne, mailowo lub za pośrednictwem formularza


SZKOLENIA ATEX

Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem (stref Ex), zgodnie z odpowiednią klasyfikacją, to wymóg jaki powinny spełnić wszystkie przedsiębiorstwa, w których może tworzyć się atmosfera wybuchowa. Niezwykle ważne jest również uczynienie tych obszarów maksymalnie bezpiecznymi oraz zorganizowanie efektywnych szkoleń dla pracowników. Zgodnie z zapisami dyrektyw unijnych ATEX, które zostały przeniesione także na grunt polskiego prawa, jest to obowiązek pracodawcy. W jakim zakresie powinny być przeszkolone osoby pracujące w strefach Ex? Jakie kwalifikacje powinni posiadać zajmujący się tym trenerzy? Kwestie te nie są jednoznacznie określone, co ma swoje wady i zalety. Może się zdarzyć bowiem, że pracodawca nawiąże współpracę z firmą szkoleniową, która okaże się wyjątkowo niekompetentna. Z drugiej strony, jeśli znajdzie profesjonalnych instruktorów, wówczas może liczyć, iż program i forma zajęć będą całkowicie dostosowane do jego potrzeb oraz oczekiwań. Punktem wyjścia powinna stać się analiza rodzajów niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażeni pracownicy. Poznajemy nazwy substancji palnych, które występują na terenie zakładu, uwzględniamy ich właściwości i specyfikę pracy danego przedsiębiorstwa. Dopiero wtedy można opracować taki program, który pozwoli nazwać nasze szkolenie ATEX wzorcowym. Oczywiście nie chodzi o to, aby za każdym razem realizować ten sam schemat przekazywania podstawowych informacji. Przecież sporo zależy od klasy stref Ex, rodzaju substancji palnych, a także dla jakiej grupy pracowników będą przygotowane zajęcia. Natomiast to, co powinno być powtarzane i co jest godne naśladowania, można podsumować jako rzetelne podejście do tematu, fachowa wiedza techniczna oraz gotowość zapewnienia kompleksowego wsparcia w zakresie ochrony przeciwwybuchowej. Dlatego też oferowane przez nas szkolenia ATEX prowadzone są przez trenerów posiadających certyfikaty kompetencji jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, inżynierów pożarnictwa oraz osoby mające doświadczenie w weryfikacji dokumentacji przeciwwybuchowej i w zakresie szkoleń różnych grup pracowników. Wspieramy przedsiębiorstwa działające na terenie całego kraju. Uświadamiamy na jakie niebezpieczeństwa narażeni są ich pracownicy i jak skutecznie zapobiegać sytuacjom, w których może dojść do wybuchu. Ważnym elementem szkolenia ATEX jest omówienie tematu urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w strefach Ex. Mają być one zapewnione przez pracodawcę, ale szczególnie istotne jest to, by spełniały wymagania pozwalające na stwierdzenie, że zostały dobrze dobrane do pracy w danej strefie.

Oferujemy również szkolenia ATEX dla projektantów obiektów budowlanych. W tym zawodzie systematyczne uzupełniane posiadanej wiedzy i kompetencji jest wręcz niezbędne. W końcu wykonywanie go wiąże się z podejmowaniem odpowiedzialności za to, czy zaprojektowane budynki będą bezpieczne. Dlatego ważne jest regularne odświeżanie wiadomości dotyczących: przepisów przeciwpożarowych, w tym oceny zagrożenia wybuchem, przepisów techniczno-budowlanych, przepisów wykonawczych kodeksu pracy, dyrektyw UE oraz norm zharmonizowanych. Szkolenia ATEX dla projektantów z branży budowalnej realizowane są przez menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) – kompetencje potwierdzone przez jednostki certyfikującej Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, inżynierów pożarnictwa, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za odbiory obiektów budowlanych, gdzie mogą występować strefy zagrożenia wybuchem. Chętnie przyjedziemy do Państwa, aby przeprowadzić szkolenie ATEX w siedzibie firmy lub innym, wybranym w tym celu, miejscu.


SZKOLENIA PPOŻ

Zazwyczaj, kiedy przedsiębiorca słyszy o tym, że w jednej z dużych fabryk wybuchł pożar, pojawia się współczucie, a zaraz potem wdzięczność wobec losu, który zaoszczędził mu do tej pory tak poważnych zmartwień. Natomiast żaden rozsądny właściciel firmy nie pozostawia kwestii związanych z bezpieczeństwem w zakładzie opatrzności. Warto podkreślić, że bez względu na to czy obiekt należy do przedsiębiorcy, czy też jest przez niego wynajmowany, odpowiedzialność za ochronę PPOŻ spada właśnie na niego. Ma obowiązek zorganizować szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników, a także wyznaczyć osoby, które w razie pożaru zajmą się jego zwalczaniem oraz przeprowadzą ewakuację. Z kolei zapewnienie dróg ewakuacyjnych, to już zadanie pracodawcy, podobnie zresztą jak wyposażenie budynku w odpowiednie urządzenia PPOŻ i dbanie o to, by były systematycznie sprawdzane oraz konserwowane. Czyli zdobycie rzetelnych informacji i udział w ćwiczeniach praktycznych, podczas których można dowiedzieć się co robić, jeśli w przedsiębiorstwie wybuchnie pożar, powinno dotyczyć wszystkich pracujących w nim osób. Niezwykle istotne jest również to, aby zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone były przez prawdziwych profesjonalistów. Oferujemy Państwu najwyższej jakości szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizujemy je na terenie całej Polski. Doświadczenie, elastyczność i skuteczność, to tylko niektóre określenia, jakimi można opisać wykonywaną przez nas pracę. Uważamy, że najlepsze efekty osiąga się wówczas, gdy szkoląc pracodawców, pracowników i osoby odpowiedzialne za ewakuację oraz zwalczanie pożarów, dostosowuje się formę i tematykę zajęć do ich potrzeb. Bierzemy pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, jak również to jakie stworzono w nim stanowiska pracy. Żeby spełnić oczekiwania naszych Klientów, ale przede wszystkim, by pomóc im nabrać poczucia, że będą wiedzieć jak się zachować w razie pożaru, staramy się przerobić wszelkie możliwe scenariusze zdarzeń. Dlatego podczas szkoleń, gdzie instruktorami są inżynierowie pożarnictwa oraz czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, omawiane są rozmaite sytuacje, ale duży nacisk kładziemy też na ćwiczenie praktyczne. Jeżeli Klient sobie tego życzy uczymy pracowników jak korzystać ze sprzętu gaśniczego i urządzeń PPOŻ oraz przeprowadzamy próbną ewakuację z budynku, w tym jej wariant zakładający, że pomieszczenia i drogi ewakuacyjne uległy zadymieniu.

W zasadzie chcąc oszczędzić trochę czasu i pieniędzy, pracodawca może poprzestać na zorganizowaniu szkolenia BHP, w ramach którego przekazane zostaną również podstawowe informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, aktualne przepisy oraz instrukcje. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli faktycznie wybuchnie pożar, większość osób wpadnie w panikę. Szkolenie PPOŻ nie powinno być traktowane jako nudny obowiązek, lecz jako szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności, które mogą kiedyś uratować firmę. Szybkie oraz sprawne reagowanie jest szczególnie ważne właśnie w przypadku pożaru, bo w przeciwnym razie będzie się gwałtownie rozprzestrzeniał. Oznacza to, że pracodawca poniesie ogromne straty finansowe, ale przede wszystkim zagrożone będzie zdrowie i życie pracowników. Nie warto ryzykować, najlepiej bezzwłocznie skontaktować się z nami, tym bardziej, że brak jednoznacznych wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych sprawia, iż mogą być nie tylko efektywne, ale również ciekawe.


SZKOLENIA PIERWSZA POMOC

Bywa, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy pozwala na uratowanie czyjegoś zdrowia lub życia. W związku z tym najlepiej by było, żeby każdy, bez względu na wiek, zawód, zajmowane stanowisko itd., zdecydował się na udział w szkoleniu teoretycznym oraz praktycznym z PP. Zresztą w wielu przypadkach jest ono obowiązkowe. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, pracodawcy zobowiązani są do tego, aby wyznaczyć pracowników, którzy w razie potrzeby powinni szybko i skutecznie wykonać czynności ratunkowe. Oczywiście wymaga to przyswojenia odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, które można nabyć korzystając z naszej oferty. Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm prowadzą ratownicy medyczni i strażacy, gwarantujemy więc profesjonalne podejście do tematu. Żeby nauczyć kogoś jak zająć się poszkodowaną osobą, należy przekazać mu rzetelne informacje, lecz niezbędna jest też cierpliwość i umiejętność tłumaczenia niejasnych kwestii. Możemy to wszystko zapewnić. Poza tym układając program szkoleń, zawsze dopasowujemy go do potrzeb konkretnego Klienta. Jeżeli jest to firma, dokładamy wszelkich starań, aby objaśnianie procedur i zachowań z zakresu pomocy przedmedycznej, pozostawało w ścisłym związku ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa oraz zagrożeniami występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy. Swoją drogą, naszym zdaniem, w szkoleniu z pierwszej pomocy powinni brać udział wszyscy pracownicy danej firmy.

Pracodawca ma zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo oraz możliwość otrzymania pomocy przedmedycznej, jeśli jest to konieczne. Ogromna odpowiedzialność spoczywa też na nauczycielach oraz opiekunach zajmujących się dziećmi czy młodzieżą. Niestety wybierając taki zawód, każdego dnia trzeba liczyć się z tym, że któryś z ich podopiecznych może np. stracić przytomność czy złamać rękę. Jeżeli będą mieli utrwalone wiadomości dotyczące sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia, powinni być w stanie skutecznie działać, gdy faktycznie staną w obliczu jednej z nich. Ważne jest wtedy opanowanie i natychmiastowe przejęcie kontroli nad sytuacją. Prowadzone przez nas szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli, pozwalają im nabyć umiejętności związane z podejmowaniem czynności ratunkowych. Lecz to nie wszystko – dowiadują się także, jak rozpoznawać stany zagrożenia życia i jak wówczas postępować. Ponadto nabierają pewności, że w razie potrzeby uda im się udzielić podopiecznym niezbędnej pomocy, a tym samym zapobiec wystąpieniu niekorzystnych konsekwencji nieszczęśliwego wydarzenia. Natomiast najlepiej, aby równolegle realizowane były szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci. Zajęcia prowadzimy w taki sposób, aby mali uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami wykonywania czynności przedmedycznych. Jednocześnie oswajają się z faktem, iż mogą stanąć kiedyś w obliczu sytuacji, w której ktoś znajdujący się w ich najbliższym otoczeniu będzie potrzebował pomocy. Z tych samych powodów również osoby indywidualne powinny wziąć pod uwagę przejście szkolenia, dzięki któremu dowiedzą się jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia innych. Tego rodzaju zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, a każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, że brał w nim udział. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby i firmy z całej Polski. Szkolenia mogą odbywać się w miejscu wyznaczonym przez Klienta lub w siedzibie przedsiębiorstwa. Na dodatek mają bardzo przystępną cenę. Obejmują m.in. następujące zagadnienia: prawne aspekty udzielania pomocy przedmedycznej, łańcuch przeżycia, bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, ocenę stanu poszkodowanego, ułożenie w pozycji bezpiecznej, postępowanie z nieprzytomnymi i poszkodowanymi, postępowanie ratownicze w różnych przypadkach, resuscytację krążeniowo–oddechową z użyciem defibrylatora.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, w celu omówienia szczegółów ewentualnej współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania – można do nas dzwonić lub pisać (e-mail, formularz wyceny).