SZKOLENIA PPOŻ

Szkolenia PPOŻ nie należy traktować tylko jako obowiązku, ale jako szansę na zapobiegnięcie dużym stratom w razie wystąpienia pożaru. Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że pożar może zniszczyć w krótkim czasie to do czego trzeba było dochodzić przez lata. Przede wszystkim jednak jest to bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Zgodnie z przepisami za ochronę przeciwpożarową budynku odpowiada jego właściciel lub osoba faktycznie władająca obiektem, czyli bez względu na to czy dany zakład należy do pracodawcy, czy też jest wynajmowany, ma on spełnić wszelkie niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie. Jednocześnie pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie PPOŻ dla pracowników podczas którego będą mogli poznać właściwe przepisy oraz przećwiczyć sposoby postępowania w razie powstania pożaru. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ewakuację i zwalczanie pożarów. Szkolenie PPOŻ z podstawowego zakresu ochrony przeciwpożarowej jest szkoleniem obowiązkowym każdego pracownika zgodnie z art. 4. ust. 1. pkt 6. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Bardzo ważne jest to, aby prowadzili go profesjonaliści, dlatego warto zdecydować się na usługi firmy, która się w tym specjalizuje. Jeśli zależy Państwu, żeby szkolenie realizowane było z uwzględnieniem najwyższych standardów, aby było skuteczne, a jednocześnie miało atrakcyjną cenę, zapraszamy do kontaktu z nami.

SZKOLENIE PPOŻ Katowice Kraków Wrocław

Szkolenia PPOŻ prowadzimy głównie na obszarze takich aglomeracji i miast jak Katowice, Kraków, Wrocław. Obsługujemy natomiast Firmy i przedsiębiorstwa na terenie całej Polski. Każdorazowo dostosowane są one do potrzeb Klienta jak również indywidualnych warunków panującym w danym obiekcie oraz na konkretnych roboczych stanowiskach pracy. Oznacza to, że sami możecie Państwo wybrać formę szkolenia, a jego zakres tematyczny oraz program ustalane są w sposób indywidualny. Natomiast niewątpliwie kurs PPOŻ powinien już składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Prowadząc ćwiczenia staramy się zaadaptować jak najwięcej scenariuszy możliwych zdarzeń, w tym zadymienie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń. Wychodzimy też z założenia, że tylko praktyczne użycie sprzętu gaśniczego lub urządzeń przeciwpożarowych daje gwarancję, iż odpowiednia reakcja pracowników uniemożliwi rozwój pożaru i zapobiegnie stratom materialnym. Dlatego zawsze dopuszczamy rozszerzenie zajęć praktycznych o szkolenie z użyciem gaśnic i hydrantów.

Podczas naszych zajęć staramy się przekazać pracownikom danego przedsiębiorstwa jak najwięcej istotnych informacji, a także przygotować ich do podjęcia właściwych działań w razie wystąpienia pożaru. Chcemy, aby nie traktowali tego szkolenia PPOŻ jedynie jako formalności, ale żeby faktycznie zaangażowali się w proces zdobywania wiedzy i umiejętności, które mogą okazać się niezwykle przydatne. Prowadząc szkolenia PPOŻ w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu czy jakiejkolwiek innej miejscowości na terenie Polski wkładamy w to bardzo dużo wysiłku ponieważ wiemy na 100%, że w razie wystąpienia pożaru trzeba działać w sposób szybki i zdecydowany, jednak aby było to możliwe, konieczne jest profesjonalne szkolenie przeciwpożarowe i takie właśnie oferuje zespół Brasa. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

SZKOLENIA PPOŻ ONLINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w trosce o ich bezpieczeństwo, w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju, zespół Brasa pragnie zaproponować naszym obecnym oraz przyszłym klientom szkolenia realizowane w formach bezkontaktowych, w tym:

  • szkolenia online
  • szkolenia realizowane w formie wideokonferencji
  • samokształcenie połączone z formami kształcenia online

Oczywiście zaproponowane formy szkolenia, pozwalają uczestnikom na uzyskanie odpowiednich certyfikatów pozwalających potwierdzić przekazaną wiedzę w ramach danego zakresu szkolenia. Jesteśmy również otwarci na formy szkolenia bezkontaktowego w ramach wewnętrznych systemów naszych klientów lub za pomocą komunikatorów internetowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pełnymi konsultacjami.

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Możemy zaproponować Państwu następujące rodzaje szkoleń:
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest przez inżynierów pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
  • Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów prowadzą je funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni oraz inżynierowie pożarnictwa
  • Ćwiczenia w zakresie ewakuacji z obiektów w których uczestniczą czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy udzielają również wsparcia w dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej
  • Szkolenia praktyczne z użyciem gaśnic i hydrantów prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej – o które mogą być rozszerzone zajęcia praktyczne

SZKOLENIE PPOŻ DLA PRACOWNIKÓW

Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi to bardzo ważny obowiązek pracodawcy. Jest również odpowiedzialny za to, żeby ustalone zostały sposoby postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Ponadto ma wyznaczyć osoby odpowiedzialne za jego zwalczanie oraz za ewakuację wszystkich pracowników z obiektu. W związku z tym każdemu pracodawcy przyda się profesjonalne wsparcie firmy realizującej szkolenia z ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie oraz kursy PPOŻ. Naszymi klientami są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy chcą należycie wypełnić swój obowiązek związany z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Oczywiście kierują się nie tylko tym, iż jest to wymóg prawny, ale przede wszystkim troską o zdrowie i życie zatrudnionych osób, a także o dobry stan budynku zakładu oraz całego jego wyposażenia. Dlatego właśnie chętnie wybierają nasze usługi, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem. Rzetelność, pomoc ekspertów, uwzględnienie obowiązujących przepisów, a także konkretnych potrzeb Klienta oraz atrakcyjna cena – tego wszystkiego możecie oczekiwać Państwo, jeśli zdecyduje się na współpracę z naszą firmą.

 
 

TEORETYCZNE SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenie Przeciwpożarowe podczas którego pracownicy mają zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi - nie ma jednoznacznych wytycznych w jaki sposób powinno być ono przeprowadzone. Dlatego też organizujemy je w wybranej przez Klienta formie, uwzględniając jednocześnie konieczność dostosowania tematyki i przebiegu kursu do danego zakładu oraz stanowisk pracy. Indywidualne podejście do przebiegu i programu szkolenia, pozwala na przekazanie jego uczestnikom informacji, które w ich przypadku są szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Ogólny zarys poruszanych zagadnień przedstawia się w następujący sposób: najważniejsze przepisy prawa dotyczące ochrony PPOŻ jak w danym obiekcie może powstać i rozprzestrzeniać się pożar, zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru, budowa i zasady działania sprzętu gaśniczego oraz hydrantów. Szkolenia prowadzone są przez inżynierów pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie potwierdzające udział w kursie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

PRAKTYCZNE SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Tylko praktyczne użycie sprzętu gaśniczego lub urządzeń przeciwpożarowych w czasie szkolenia daję gwarancję, że w przypadku wystąpienia pożaru pracownicy użyją ich we właściwy sposób. - dlatego też zawsze dopuszczamy możliwość rozszerzenia zajęć praktycznych o szkolenie z użyciem gaśnic czy hydrantów. Odbywa się ono pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia w zakresie ewakuacji z obiektów - powinien o to zadbać każdy właściciel lub zarządca budynku pełniącego funkcję zakładu pracy. Realizując tego rodzaju zajęcia, staramy się przećwiczyć jak najwięcej scenariuszy możliwych zdarzeń, włączając w to zadymienie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń. Uczestnicy mają oczywiście okazję nauczyć się jak należy korzystać ze sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. Podczas całego kursu mogą liczyć na instrukcje oraz wsparcie czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenia PPOŻ dla osób odpowiedzialnych za ewakuację oraz zwalczanie pożarów w miejscu pracy - funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni oraz specjaliści do spraw ochrony przeciwpożarowej przekazują wyznaczonym przez pracodawcę osobom niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Program szkolenia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, a także do sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu, ale obejmuje zwykle następujące zagadnienia: najważniejsze przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, warunki i sposoby ochrony PPOŻ z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu, jak w danym obiekcie może powstać oraz rozprzestrzeniać się pożar, zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru, budowa, zasady działania i poddawanie przeglądom technicznym sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, warunki i zasady ewakuacji osób z obiektu. Zapraszamy Do Kontaktu / Zapytania Przez FORMULARZ