SZKOLENIA BHP

Jednym z najistotniejszych obowiązków, jakie ma pracodawca względem zatrudnianych pracowników, jest zadbanie o to, aby mogli wykonywać swoje obowiązki w warunkach, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu. Powinien dopilnować również, by zdobyli odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywanej pracy. Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy oraz inne zainteresowane podmioty z Krakowa, Katowic oraz okolicznych miejscowości do skorzystania z prowadzonych przez nas szkoleń BHP.

Szkolenie Wstępne BHP | Szkolenie Okresowe BHP

Jeśli pracodawca nie chce łamać przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, powinien zapewnić szkolenie wstępne BHP swoim pracownikom jak również odpowiednie szkolenie okresowe BHP. Pierwszy rodzaj szkoleń przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę na danym stanowisku. Jego celem jest zapoznanie pracowników z zasadami, jakie powinny być przestrzegane, aby wykonywać pracę w sposób bezpieczny i higieniczny. Poza tym podczas zajęć przekazywane są również informacje na temat zagrożeń związanych z obejmowaniem danego stanowiska pracy. Przygotowując programu szkolenia dbamy o to, aby poruszone zostały tematy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, przeciwwybuchowego, budowlanego oraz ochrony środowiska. Z kolei prowadząc szkolenie okresowe BHP wszyscy pracownicy mają okazję zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności, a także zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technicznymi czy organizacyjnymi.

Szkolenie BHP Katowice | Kraków | Wrocław

Bez względu na to czy organizujemy szkolenie BHP w Krakowie czy też korzysta z niego któraś z firm działających na terenie Katowic lub Wrocławia, możemy przeprowadzić kurs specjalistyczny, skierowany do konkretnej grupy pracowniczej. W województwie małopolskim, dolnośląskim i śląskim funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, w ramach różnych branż. Pracownicy każdego z nich mogą być narażeni na nieco inny rodzaj niebezpieczeństw. Dlatego, żeby ograniczyć ilość wypadków zdążających się podczas pracy, warto wziąć pod uwagę ofertę firmy, która proponuje nie tylko BHP szkolenia wstępne i okresowe, ale również specjalistyczne.

Zapewniamy pełną obsługę dotyczącą kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W naszej kadrze znajdują się specjaliści w zakresie realizowania szkoleń, jak również przeprowadzania audytów i sporządzania instrukcji BHP. Oznacza to, że kursy są na najwyższym poziomie. Jednocześnie zapewniamy, że ich cena jest bardzo atrakcyjna. Oczywiście istnieje wiele firm oferujących szkolenia BHP w Katowicach, Wrocławiu czy Krakowie, ale jeśli zdecydujecie się Państwo na współprace z nami, otrzymacie gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług, również w zakładach na terenie całej Polski.