SEVESO III

SEVESO III Dyrektywa Unii Europejskiej została wprowadzona w 2015 roku do polskiego prawa poprzez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska. Ustawa dotyczy zapobiegania poważnym awariom w przemyśle i stawia wymagania przeprowadzenia oceny zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników, technologii i środowiska, poprzez wykonanie analizy zagrożeń i ocenę ryzyka.

Zespół naszych analityków bezpieczeństwa procesowego przygotuje dokumentację SEVESO III:

 • dla projektantów
 • dla inżynierów procesowych prowadzących instalacje procesowe
 • dla zakładów wdrażających nowe rozwiązania technologiczno-procesowe
 • dla zakładów wdrażających zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem procesowym
Wdrożenie zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem w Państwa Zakładzie w szczególności z kulturą bezpieczeństwa determinuje kształtowanie odpowiedniego poziomu i marki Państwa firmy.

Szkolenie SEVESO III oraz pełną obsługę oferujemy w zakresie opracowania jak również aktualizacji dokumentacji dla zakładu zwiększonego ryzyka (ZZR) oraz zakładu dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej polegającej m.in. na :

  • Przeprowadzeniu kwalifikacji zakładu
  • Przygotowaniu zgłoszenia zakładu
  • Opracowaniu Programu Zapobiegania Awariom
  • Opracowaniu Raportu o Bezpieczeństwie
  • Tworzeniu Wewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego
  • Współpraca przy tworzeniu Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego

Na etapie uzgadniania dokumentacji zapewniamy współpracę z właściwym Organem Państwowej Straży Pożarnej. Brasa Sp. z o.o. świadczy usługi na obszarze całej Polski, a w szczególności regiony specjalnych stref ekonomicznych i miast Katowice, Kraków oraz Wrocław. Zapraszamy do kontaktu z nami.