1. Tytuł inżyniera pożarnictwa – ukończone studia inżynieryjne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

2. Potwierdzone kompetencje „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)" przez jednostkę certyfikującą UE Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

3. Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie pożarom i awariom" Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

4. Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy".

5. Niezbędne doświadczenie w nadzorze nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym w związku z czynnym wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. 2017., poz. 1204. ze zm.)

6. Biegły Sądowy w zakresie pożarnictwa, ochrony przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Nasz zespół składa się wyłącznie z profesjonalistów w swoim fachu, dla których to wszystko co oferujemy jest nie tylko zawodem czy profesją, ale przede wszystkim pasją. Każdy projekt, który wcielamy w życie realizowany jest z zachowaniem najwyższej rzetelności przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie i kwalifikacje, w tym:

- rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- projektantów branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej

- menadżerów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

- specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego

- inżynierów budownictwa

- inżynierów środowiska

- inżynierów pożarnictwa

- funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

- ratowników medycznych

- specjalistów z zakresu bhp