RAPORTY I OCENY W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Inwestycje związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony przeciwwybuchowej, zakupy maszyn i urządzeń, dostosowanie miejsc pracy do spełnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w strefach EX, zawsze niesienie pewne wątpliwości dla prowadzących zakłady.

Wątpliwości jak najbardziej uzasadnione, gdyż wszystkie te przedsięwzięcia w przypadku niezachowania zasad wiedzy technicznej mogą być przyczyną niezapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz idąc w drugą stronę przyczyną niepotrzebnych i nieuzasadnionych kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorstwa.

Zespół Brasa poprzez profesjonalne raporty i oceny stanu faktycznego pomoże Ci zapewnić zgodność stanowisk pracy, urządzeń, maszyn i rozwiązań technicznych z zasadami ochrony przed wybuchem w strefach Ex.

Nasze opracowania przygotowywane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów, w tym inżynierów pożarnictwa oraz menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) posiadających jedyny w Polsce certyfikat jednostki certyfikującej Unii Europejskiej.