PRZEGLĄD PPOŻ | Serwis Urządzeń PPOŻ: Gaśnice, Hydranty

Przepisy przeciwpożarowe nakładają na faktycznie zarządzającego obiektem budowlanym obowiązek zapewnienia sprawności gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, w tym prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji: Oferujemy rzetelne usługi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:

  • przegląd i konserwacja gaśnic
  • pomiary hydrantów wewnętrznych
  • pomiary hydrantów zewnętrznych
  • przegląd i konserwację systemów sygnalizacji pożarowej
  • przegląd i konserwację oświetlenia ewakuacyjnego
  • przegląd i konserwację urządzeń oddymiających
  • przegląd i konserwację dźwiękowego systemu ostrzegawczego
  • przegląd i konserwację przeciwpożarowych wyłączników prądu
  • przegląd i konserwację drzwi i bram przeciwpożarowych

Gwarantujemy pełny profesjonalizm oraz korzystne ceny. Zapraszamy Do Zapytania Przez FORMULARZ.