OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

W związku ze zmianami które wprowadza USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nasz zespół wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom przepisów przeciwpożarowych przygotowuje dla podmiotów zobowiązanych do przedstawienia właściwemu organowi „operat przeciwpożarowy” zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. ustawy o odpadach.

OPERATY PPOŻ

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowe instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgadniany jest z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Dokumentację dla przedsiębiorców magazynujących odpady opracowują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji, w zależności od zakresu wymaganych pozwoleń:

  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • inżynier pożarnictwa
  • specjaliści posiadający potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)” przez jednostkę certyfikującą UE Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Na każdym etapie wymaganych uzgodnień nasza firma świadczy usługi w zakresie reprezentowania zakładów i przedsiębiorców w wymaganym zakresie przed właściwymi Organami Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą Zapraszamy Do Kontaktu / Zapytania Przez FORMULARZ