ODBIÓR TECHNICZNY BUDYNKÓW Odbiory Obiektów Budowlanych

Odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych na podstawie art. 9. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane pozwala na etapie projektowania niejednokrotnie wykonać obiekt w miejscu, gdzie przepisy na to nie pozwalają lub w zakresie innym niż to konieczne z punktu widzenia przepisu. Procedura ta pozwala obniżyć znacząco koszty inwestycji lub ominąć elementy niemożliwe do wykonania w danej inwestycji. Nasza kadra inżynierów w pełni przejmuje od klienta obowiązki w tym zakresie.

Opinie w zakresie Prawa Budowlanego

Niejednokrotnie przepisy z zakresu Prawa Budowlanego są niejednoznaczne i interpretacyjne. Opinia inżynierów budownictwa, inżynierów środowiska, inżynierów pożarnictwa, menadżerów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego są rzeczą niezbędną w postępowaniach przed organami administracji. Opinie, które opracowujemy są sporządzone przez fachowców w swoich dziedzinach, bardzo często w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne, w przypadku braku lub niejasności polskiego prawodawstwa

Ułatwienia dla domów jednorodzinnych

Budowa domu jednorodzinnego to nadal najpopularniejsza inwestycja budowlana. Posiadasz zbyt wąską działkę lub najbliższy budynek uniemożliwia Ci budowę lub ją znacząco utrudnia. Nasza kadra inżynierów pomoże w odstępstwie od przepisów Prawa Budowlanego oraz w postępowaniu przez organami architektury i nadzoru budowlanego.

Przygotowanie obiektów budowlanych do odbioru przez organa Państwowej Straży Pożarnej oraz uczestnictwo w procedurze odbioru

Dzięki kadrze inżynierów pożarnictwa i czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz szerokim spektrum naszych usług zapewnimy sprawny proces odbiorowy prowadzony przez właściwe organa PSP.