OCENA ZGODNOŚCI ATEX

Inwestycje związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony przeciwwybuchowej, zakupy maszyn i urządzeń, dostosowanie miejsc pracy do spełnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w strefach EX, zawsze niesienie pewne wątpliwości dla prowadzących zakłady. Wątpliwości jak najbardziej uzasadnione, gdyż wszystkie te przedsięwzięcia w przypadku niezachowania zasad wiedzy technicznej mogą być przyczyną niezapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz idąc w drugą stronę przyczyną niepotrzebnych i nieuzasadnionych kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorstwa.

Zespół Brasa poprzez profesjonalne raporty i oceny stanu faktycznego pomoże Ci zapewnić zgodność stanowisk pracy, urządzeń, maszyn i rozwiązań technicznych z zasadami ochrony przed wybuchem w strefach Ex.

Nasi inżynierowie we współpracy z producentami urządzeń lub komponentów Ex pomogą przeprowadzić kompleksowo proces certyfikacji urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem lub w przypadku braku obligatoryjnego certyfikatu Ex zapewnią wskażą wytyczne techniczne do zapewnienia zgodności urządzenia / komponentu z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE.

Z uwagi na szereg norm technicznych i niejednokrotnie problematyczność w zapewnieniu zgodności urządzenia / komponentu z Dyrektywą ATEX nasi specjaliści pozwolą wprowadzić wyrób na rynek, w tym pozwolą zdefiniować zespół urządzeń oraz wskazać połączenia urządzeń stanowiących zespół w sposób potwierdzający zgodności z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego.

Jednym z elementów naszego udziału w procesie wprowadzenia urządzeń na rynek może być wskazanie odpowiednich norm i zasad technicznych oraz opracowanie Deklaracji Zgodności UE wyrobu w zakresie ochrony przed wybuchem. Tu musimy pamiętać, że jest to niezwykle istotne, gdyż pełna odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie urządzenia i nie może zostać scedowana na inny podmiot.

Nasze opracowania przygotowywane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów, w tym inżynierów pożarnictwa oraz menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) posiadających jedyny w Polsce certyfikat badawczej jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej.