OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

„Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User”

W dniu 3 marca ukazała się pierwsza część artykułu „Ocena zagrożenia wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User” na stronach wortalu branżowego „Energoelektronika”. Artykuł opracowany przez naszego inżyniera Pawła Obważanka „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych” porusza tematykę oceny zagrożenia wybuchem w ramach przepisów przeciwpożarowych, gdzie niekoniecznie nasze krajowe przepisy idą w parze z Dyrektywami Nowego Podejścia prawodawstwa zharmonizowanego.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką na stronach www.energoelektronika.pl

Artykuł stanowi wstęp do serii artykułów, których zadaniem jest przybliżenie założeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych, instalacji, urządzeń i ich użytkowników w ramach ochrony przeciwwybuchowej.