Ocena Zagrożenia Wybuchem Dyrektywa ATEX

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM ATEX

„Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User”.

W dniu 3 marca ukazała się pierwsza część artykułu „Ocena zagrożenia wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User” na stronach wortalu branżowego „Energoelektronika”. Artykuł opracowany przez naszego inżyniera Pawła Obważanka „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych" porusza tematykę oceny zagrożenia wybuchem w ramach przepisów przeciwpożarowych, gdzie niekoniecznie nasze krajowe przepisy idą w parze z Dyrektywami Nowego Podejścia prawodawstwa zharmonizowanego. Artykuł stanowi wstęp do serii artykułów, których zadaniem jest przybliżenie założeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych, instalacji, urządzeń i ich użytkowników w ramach ochrony przeciwwybuchowej.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką na http://www.energoelektronika.pl/do/ShowNews?id=3401&article=Ocena%20zagro%C5%BCenia%20wybuchem%20w%20kontek%C5%9Bcie%20nowego%20podej%C5%9Bcia%20Dyrektyw%20ATEX%20oraz%20ATEX%20User%20cz.1