KURS PIERWSZEJ POMOCY

Warto pamiętać o tym, że posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie czynności z zakresu pierwszej pomocy, może uratować komuś życie lub zapobiec trwałemu pogorszeniu się jego stanu zdrowia. Każdy z nas powinien liczyć się z możliwością wzięcia udziału w sytuacji, w której poszkodowane osoby potrzebują natychmiastowej pomocy przedmedycznej i tak naprawdę każdy z nas powinien mieć możliwość jej udzielenia. Zdarza się bowiem tak, że tylko odpowiednio szybka i sprawna reakcja daje szansę na uratowanie życia. W związku z tym organizujemy kursy pierwszej pomocy zarówno dla osób indywidualnych, firm, jak również dla nauczycieli i dzieci. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych miejscach lub w siedzibie Państwa firmy. Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji, która obejmuje kurs pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy w Krakowie, Katowicach i okolicznych miejscowościach.

Kurs Pierwszej Pomocy Katowice, Kraków

Wszystkie osoby indywidualne z województwa małopolskiego oraz śląskiego, które chcą zostać właściwie przygotowane do ratowania zdrowia i życia w sytuacjach zagrożenia, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu realizowanym według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są przez ratowników medycznych i strażaków posiadających niezbędne doświadczenie. Podczas kursu stosowane są fantomy, niezbędny sprzęt oraz materiały opatrunkowe, które zostają zapewnione przez naszą firmę. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające, że brał udział w szkoleniu i kursie z zakresu pierwszej pomocy.

Kursy i Szkolenia Pierwszej Pomocy obejmują między innymi:

  • Prawne aspekty udzielania pomocy przedmedycznej
  • Łańcuch przeżycia
  • Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
  • Ocenę stanu poszkodowanego
  • Ułożenie w pozycji bezpiecznej
  • Postępowanie z nieprzytomnymi i poszkodowanymi
  • Postępowanie ratownicze w różnych przypadkach
  • Resuscytację krążeniowo–oddechową z użyciem defibrylatora

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc udzielana bywa członkom rodziny lub nieznajomym osobom, ale również kolegom z pracy. Biorąc pod uwagę, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, powinien zadbać o to, aby w razie potrzeby mogła być im udzielona pierwsza pomoc. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma wyznaczyć osoby, które zostaną odpowiednio przygotowane, aby w razie potrzeby móc udzielić pomocy przedmedycznej. Natomiast najlepiej, aby w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczestniczyli wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa, po jego ukończeniu otrzymują odpowiednie formalne zaświadczenie. Nasza oferta skierowana jest do firm, które chcą żeby pracownicy wzięli udział w szkoleniu lub odbyli kurs z pierwszej pomocy na terenie miast Katowice lub Kraków czy dowolnej miejscowości z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego.

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz szkolenia praktyczne i teoretyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla osób indywidualnych oraz dla firm, to bardzo ważny element naszej działalności. Prowadzimy również kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz opiekunów dzieci i młodzieży, którzy ponoszą na co dzień odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Umiejętności nabyte podczas kursu pozwalają nie tylko skuteczniej reagować, ale sprawiają też, że osoby biorące w nich udział nabierają poczucia, że będą w stanie poradzić sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznych. Dzięki temu stają się spokojniejsi i bardziej pewni siebie na co dzień. Realizujemy również kurs pierwszej pomocy dla dzieci w którym biorący w nim udział mogą od najmłodszych lat oswajać się z tematem ratowania zdrowia oraz życia, a także nabywać przekonanie, że chęć udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia, powinna być naturalnym odruchem każdego z nas. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ