INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument opracowany dla budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109., poz. 719). Zgodnie z przepisami wymóg posiadania takiej instrukcji obowiązuje przez cały czas użytkowania budynku. Właściciel lub osoba faktycznie władająca obiektem powinna zadbać o sporządzenie stosownego dokumentu, który będzie zgodny z wymogami przepisów przeciwpożarowych. Gwarantujemy, że opracowany dokument będzie uwzględniał wszystkie aktualne przepisy przeciwpożarowe, zasady wiedzy technicznej oraz faktyczne warunki ochrony PPOŻ.

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego | Katowice Kraków Wrocław

Sporządzanie Instrukcji PPOŻ jest realizowane wyłącznie przez osoby posiadające do tego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym inżynierów pożarnictwa oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Świadczymy usługi dla Firm na terenie całej Polski, natomiast najczęściej na obszarze miast Katowice, Kraków, Wrocław.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wytycznymi wymienionego wyżej rozporządzenia zawiera:

  • warunki ochrony przeciwypożarowej
  • określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
  • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia
  • zadania i obowiązki użytkowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • niezwykle istotne plany obiektów budowlanych

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacje instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 2 lata. Jest to również konieczne zawsze wtedy, gdy zmianie ulega sposób użytkowania obiektu lub proces technologiczny i nie pozostaje to bez wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej. Brasa Sp. z o.o. zajmuje się dokonywaniem tego rodzaju aktualizacji. Obsługujemy różne przedsiębiorstwa i podmioty z Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz całego województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, jak również w całej Polsce dla których wykonywaliśmy dedykowane Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Zapewniamy klientom profesjonalizm, rzetelność i korzystne ceny. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ