INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcje PPOŻ | Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego Katowice Kraków Wrocław

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument opracowany dla budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109., poz. 719). Zgodnie z przepisami wymóg posiadania takiej Instrukcji obowiązuje przez cały czas użytkowania budynku. Właściciel lub osoba faktycznie władająca obiektem powinna zadbać o sporządzenie stosownego dokumentu, który będzie zgodny z wymogami przepisów przeciwpożarowych. Gwarantujemy, że opracowany dokument będzie uwzględniał wszystkie aktualne przepisy przeciwpożarowe, zasady wiedzy technicznej oraz faktyczne warunki ochrony PPOŻ. Sporządzanie instrukcji PPOŻ jak również sprawdzanie jest zawsze przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, w tym inżynierów pożarnictwa oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Świadczymy usługi na obszarze miast Katowice, Kraków, Wrocław oraz województw i dla zainteresowanych Firm na terenie całej Polski.

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wytycznymi wymienionego wyżej rozporządzenia zawiera:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej
  • określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
  • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia
  • zadania i obowiązki użytkowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • niezwykle istotne plany obiektów budowlanych

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 2 lata. Jest to również konieczne zawsze wtedy, gdy zmianie ulega sposób użytkowania obiektu lub proces technologiczny i nie pozostaje to bez wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej. Brasa Sp. z o.o. zajmuje się dokonywaniem tego rodzaju aktualizacji. Obsługujemy różne przedsiębiorstwa i podmioty z Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz całego województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, jak również w całej Polsce dla których wykonywaliśmy dedykowane Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Zapewniamy klientom profesjonalizm, rzetelność i korzystne ceny. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ