INSTALACJE ATEX

Specjalizujemy się w pracach związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem oraz przestrzeniach związanych bezpośrednio z nimi. Proponujemy Państwu kompleksowe wykonanie dostosowanie miejsc pracy, gdzie występuje atmosfera wybuchowa do wymagań obecnie obowiązujących przepisów i najwyższych standardów wskazanych w Polskich i zagranicznych Normach technicznych.

Wykonujemy usługi zapewniające bezpieczeństwo w strefach Ex :

  • instalacje wentylacji przeciwwybuchowej w strefach zagrożenia wybuchem
  • instalacje wentylacji oddymiającej
  • dostosowanie pomieszczeń i przestrzeni do wymagań dyrektyw „ATEX”
  • instalacje uziemiające - strefy Ex
  • instalacje odprowadzania ładunków elektrostatycznych
  • instalacja hydrantów wewnętrznych
  • instalacje systemu sygnalizacji pożarowej
  • projektowanie hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej