Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex ATEX Łódź 2018

konferencja Łódź 2018

Inżynierowie Brasa jako prelegenci na konferencji „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex”

13 grudnia 2018 r. Łódź gościła uczestników konferencji w zakresie problematyki ochrony przeciwwybuchowej „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex”. W agendzie spotkania moglibyśmy znaleźć prelekcje dotyczące stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem. Wśród specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej inżynier naszej firmy Krzysztof Piątek – Menedżer odpowiedzialny za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Nasz inżynier przeprowadził prelekcję w temacie "Oznaczenie parametrów zapalności i wybuchowości pyłów palnych jako element niezbędny w celu określenia warunków bezpieczeństwa w kontekście spełnienia wymagań Dyrektywy ATEX User oraz przepisów przeciwpożarowych”

W czasie wystąpienia poruszono tematykę:

  • kryteria wskazujące na wybuchowość pyłów
  • zasadność prowadzenia odpowiednich badań pyłów w zakresie wybuchowości
  • wymagania Dyrektywy ATEX i ATEX User oraz przepisów przeciwpożarowych dot. pyłowych atmosfer wybuchowych
  • studium przypadku konsekwencji w zakresie możliwość pracy filtrów procesowych w atmosferze wybuchowej pyłów palnych w kontekście wymagań przepisów i zasad wiedzy technicznej

Opisywany przedmiot naszej prelekcji nie jednokrotnie był tematem prac naszych inżynierów opracowywanych dla zakładów przemysłowych w całej Polsce.