Inżynierowie Brasa jako prelegenci na konferencji „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex”

7 czerwca 2018 r. Pszczyna gościła uczestników konferencji w zakresie problematyki ochrony przeciwwybuchowej „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex ATEX”. W agendzie spotkania moglibyśmy znaleźć prelekcje dotyczące stosowania urządzeń elektrycznych i strefach zagrożenia wybuchem. Wśród specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej inżynier naszej firmy Paweł Obważanek – Menedżer odpowiedzialny za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Nasz inżynier przeprowadził prelekcję w temacie Problematyka pomieszczenia zagrożonego wybuchem w aspekcie dokumentacji nowego podejścia w zakresie ochrony przeciwwybuchowej”

W czasie wystąpienia poruszono tematykę:

  • oceny zagrożenia wybuchem zgodną z wytycznymi przepisów przeciwpożarowych
  • definicje konieczne w ochronie przeciwwybuchowej
  • zakres dokumentacji nowego podejścia Dyrektywy Atex 137
  • wytyczne szacowania przyrostu cieśnienia w zakresie wyznaczania pomieszczeń zagrożonych wybuchem na przykładzie określonego stanu faktycznego

Wymieniona problematyka pomieszczeń zagrożonych wybuchem niejednokrotnie była przedmiotem opracowań inżynierów naszej firmy. Zapraszamy do konsultacji i współpracy.