DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Dyrektywa ATEX oraz ATEX USERS zaimplementowane w prawodawstwo polskie w formie ustaw i rozporządzeń wprowadziły w nasz system prawny pewne ogólne zasady i wytyczne dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Ponadto wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem w strefach zagrożenia wybuchem zawierają przepisy krajowe, w tym akty wykonawcze Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Kodeks Pracy oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Brak jednoznacznych wskazań i wymagań w zakresie ochrony przeciwwybuchowej oraz wymogi zawarte w Polskich i zharmonizowanych Normach technicznych, stanowi problem dla pracodawców, zarządców i inwestorów mających do czynienia ze strefami Ex. Prawo Europejskie wskazało, iż całokształt wymagań bezpieczeństwa musi być indywidualnie dobrany do stanu faktycznego, który wynika z oceny zagrożenia wybuchem i oceny ryzyka wybuchu oraz ogólnych zasad wiedzy technicznej i następnie określony w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem.

 
 

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem Katowice, Kraków, Wrocław

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem niejednokrotnie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, instalacji i całych zakładów. Niejednokrotnie również rzetelnie opracowana dokumentacja pozwala uniknąć nieuzasadnionych względami bezpieczeństwa inwestycji lub wprowadzić niezbędne środki ograniczające ryzyko wybuchu. Każdy opracowany przez nas dokument zabezpieczenia przed wybuchem, oprócz tego, że bezwzględnie wypełnia wymagania formalne to zawsze odzwierciedla stan wiedzy światowej w chwili opracowania, w tym zharmonizowane Normy techniczne i uznane standardy branżowe. Gwarantem rzetelności jest zespół ekspertów opracowujący dokumentacje i specjalistów posiadających potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiadających wykształcenie techniczne kierunkowe oraz niezbędne wieloletnie doświadczenie branżowe. Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oferujemy na terenie całej Polski, natomiast główny obszar działalności to Katowice, Kraków, Wrocław.

Dla Firm i Instytucji zainteresowanych współpracą gwarantujemy pełen profesjonalizm i konkurencyjny CENNIK.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU / ZAPYTANIA PRZEZ FORMULARZ