AUDYT BHP

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie, wymaga od pracodawcy podjęcia odpowiednich decyzji oraz działań. Jednak najpierw należy zidentyfikować wszelkie możliwe zagrożenia, a także określić w jaki sposób należy ich uniknąć. Żeby upewnić się, że zastosowane zostały wszystkie niezbędne środki zapobiegawcze lub ewentualnie dowiedzieć, które z nich powinny być jeszcze uwzględnione, warto zdecydować się na kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Na Państwa życzenie analizujemy: warunki pracy w przedsiębiorstwie, stan i warunki higieniczno-sanitarne poszczególnych pomieszczeń, stan maszyn i urządzeń, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z BHP, rodzaje oraz częstotliwość przeprowadzonych w firmie szkoleń z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy, warunki związane z magazynowaniem i transportem materiałów czy towarów, występowanie szkodliwych czynników. Kontrolując wymienione obszary uwzględniamy przede wszystkim taką problematykę, jak zagrożenie zdrowia oraz życia pracowników, ryzyko zawodowe, bezpieczeństwo pożarowe, przeciwwybuchowe i budowlane, a także ochrona środowiska.

Audyty BHP Katowice Kraków Wrocław

Nasza firma oferuje profesjonalne audyty BHP na terenie miast Katowice, Kraków, Wrocław oraz województwa śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Podczas audytu sprawdzamy czy panujące w zakładzie warunki pracy, są zgodne z obowiązującymi przepisami. W końcu przedstawiamy Państwu raport, zawierający wyniki naszej analizy i w razie potrzeby sugerujemy wprowadzenie konkretnych zmian. Nasze propozycje dostosowane są oczywiście do potrzeb oraz możliwości danego przedsiębiorstwa, a ich głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia pracowników, a także konieczności wypełnienia obowiązków, które ciążą na pracodawcy. Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy, które biorą pod uwagę przeprowadzenie audytu BHP w zakładzie działającym na terenie Katowic, Krakowa, Wrocławia lub okolic. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu, nie tylko dowiecie się Państwo o wszystkich nieprawidłowościach, ale również jak szybko i sprawnie zapewnić optymalne warunki pracy swoim pracownikom.