AUDYT BEZPIECZEŃSTWA W STREFACH „EX”

Dyrektywa ATEX oraz ATEX User nakładają na pracodawcę szereg wymagań, które zostały zaimplementowane w prawodawstwo polskie. Kadra naszych specjalistów pozwoli Państwu na dostosowanie obiektów i miejsc pracy do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Mając na względzie wymagania przepisów prawa polskiego oraz Dyrektywy Europejskie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej nasz zespół weryfikuje stan faktyczny w zakładach i instalacjach przemysłowych tak by wynik audytu w postaci raportu pozwolił prowadzącemu zakład zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w strefach EX, jednocześnie eliminując inwestycje nieuzasadnione z punktu widzenia wymagań ochrony przeciwwybuchowej.

Postawą rzetelnie przeprowadzonego audytu w strefach EX jest zespół specjalistów w tematyce ochrony przeciwpożarowej, w tym inżynierowie pożarnictwa oraz specjaliści posiadający potwierdzenie kompetencji „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalni wybuchowych MEx” jednostki certyfikującej Unii Europejskiej działającej przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Masz wątpliwości w zakresie dotyczącym tematyki ochrony przeciwwybuchowej nasi specjaliści z pewnością na nie odpowiedzą. Zapraszamy do zapytania przez FORMULARZ.