9 listopada 2018
Ocena Zagrożenia Wybuchem | DYREKTYWA ATEX

Artykuł naszego inżyniera w prestiżowych kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Ocena Zagrożenia Wybuchem wg Dyrektywy ATEX” Artykuł naszego inżyniera w prestiżowych kwartalniku „Ochrona przeciwpożarowa” W trzecim numerze prestiżowego kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona przeciwpożarowa” […]
23 czerwca 2018

Inżynierowie Brasa jako prelegenci na konferencji „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex” – Pszczyna 7 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422. ze zm.) budynki powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń.
19 marca 2018

Analiza możliwości zbliżenia projektowanego budynku od zbiorników z gazem płynnym w Częstochowie

Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422. ze zm.) budynki powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń.
8 marca 2018

Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM „Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User” W dniu 3 marca ukazała się pierwsza część artykułu „Ocena zagrożenia […]
20 grudnia 2017
Szkolenie PPOŻ - ORLEN OIL Kraków

Szkolenie PPOŻ dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji ORLEN OIL w Krakowie

Szkolenia PPOŻ Kraków Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowym szkoleniem, które pracodawca powinien zapewnić dla swoich pracowników. Zakres takiego szkolenia jest indywidualnie dostosowany do potrzeb […]
29 października 2017

ATEX Szkolenie Wrocław 2017 -Konferencja 24.10.2017

ATEX SZKOLENIE Wrocław | Szkolenia ATEX Nasz prelegent na konferencji „Eksploatacja urządzeń i systemów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem” – Wrocław 24 października 2017 r. 24 […]
9 listopada 2018
Ocena Zagrożenia Wybuchem | DYREKTYWA ATEX

Artykuł naszego inżyniera w prestiżowych kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Ocena Zagrożenia Wybuchem wg Dyrektywy ATEX” Artykuł naszego inżyniera w prestiżowych kwartalniku „Ochrona przeciwpożarowa” W trzecim numerze prestiżowego kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona przeciwpożarowa” […]
23 czerwca 2018

Inżynierowie Brasa jako prelegenci na konferencji „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex” – Pszczyna 7 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422. ze zm.) budynki powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń.
19 marca 2018

Analiza możliwości zbliżenia projektowanego budynku od zbiorników z gazem płynnym w Częstochowie

Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422. ze zm.) budynki powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń.
8 marca 2018

Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM „Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User” W dniu 3 marca ukazała się pierwsza część artykułu „Ocena zagrożenia […]
20 grudnia 2017
Szkolenie PPOŻ - ORLEN OIL Kraków

Szkolenie PPOŻ dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji ORLEN OIL w Krakowie

Szkolenia PPOŻ Kraków Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowym szkoleniem, które pracodawca powinien zapewnić dla swoich pracowników. Zakres takiego szkolenia jest indywidualnie dostosowany do potrzeb […]
29 października 2017

ATEX Szkolenie Wrocław 2017 -Konferencja 24.10.2017

ATEX SZKOLENIE Wrocław | Szkolenia ATEX Nasz prelegent na konferencji „Eksploatacja urządzeń i systemów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem” – Wrocław 24 października 2017 r. 24 […]