27 kwietnia 2020
FOTOWOLTAIKA

FOTOWOLTAIKA

UZGODNIENIA PROJEKTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ MIKROINSTALACJI BIOGAZU ROLNICZEGO.

Instalacja fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje biogazu rolniczego notują ogromne tempo wzrostu budowy w Polsce.

Budowy tych instalacji może stanowić inwestycję powiązaną z obiektem projektowanym lub istniejącym oraz stanowić odrębny obiekt budowlany.

5 kwietnia 2020
SZKOLENIA ONLINE

SZKOLENIA ONLINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w trosce o ich bezpieczeństwo, w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju, zespół Brasa pragnie zaproponować naszym obecnym oraz przyszłym klientom szkolenia realizowane w formach bezkontaktowych, w tym:

  • szkolenia online
  • szkolenia realizowane w formie wideokonferencji
  • samokształcenie połączone z formami kształcenia online
1 marca 2020
Konferencja „ Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” – Piaseczno, grudzień 2019 r.

Konferencja „ Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” – Piaseczno, grudzień 2019 r.

Inżynierowie firmy Brasa we współpracy z firmą Dacpol poprowadzili prelekcję związane z ochroną przeciwwybuchową dla uczestników przedmiotowej dwudniowej konferencji w Piasecznie. Konferencja prowadzona była w formie szkolenia, po którym uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań.
18 sierpnia 2019
SZKOLENIE ATEX PŁOCK_Szkolenia ATEX

Szkolenie ATEX dla pracowników wykonujących pracę w strefach zagrożenia wybuchem na instalacjach zakładu branży petrochemicznej – Płock 27-30 maja 2019 r.

Inżynierowie firmy Brasa w dniach 27-30 maja 2019 r. w Płocku przeprowadzili szkolenie ATEX dla pracowników wykonujących pracę na instalacjach zakładu branży petrochemicznej w strefach zagrożenia wybuchem, w tym strefach gazowych, par cieczy oraz pyłów..
19 grudnia 2018
Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex ATEX Łódź 2018

Inżynierowie Brasa jako prelegenci na konferencji „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex ATEX” – Łódź 13 grudnia 2018 r.

13 grudnia 2018 r. Łódź gościła uczestników konferencji w zakresie problematyki ochrony przeciwwybuchowej „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex”. W agendzie spotkania moglibyśmy znaleźć prelekcje dotyczące stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem.
9 listopada 2018
Ocena Zagrożenia Wybuchem DYREKTYWA ATEX

Ocena Zagrożenia Wybuchem wg „Dyrektywy ATEX”. Artykuł naszego inżyniera w prestiżowych kwartalniku „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”.

W trzecim numerze prestiżowego kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” ukazał się artykuł naszego inżyniera Pawła Obważanka „Ocena Zagrożenia Wybuchem wg Dyrektywy ATEX”
23 czerwca 2018

Inżynierowie Brasa jako prelegenci na konferencji „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex” – Pszczyna 7 czerwca 2018 r.

7 czerwca 2018 r. Pszczyna gościła uczestników konferencji w zakresie problematyki ochrony przeciwwybuchowej „Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach Ex Atex”. W agendzie spotkania moglibyśmy znaleźć prelekcje dotyczące stosowania urządzeń elektrycznych i strefach zagrożenia wybuchem.
19 marca 2018
Analiza PPOŻ

Analiza możliwości zbliżenia projektowanego budynku od zbiorników z gazem płynnym w Częstochowie

Zgodnie z § 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015., poz. 1422. ze zm.) budynki powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń. Jednym z przypadków, gdzie mogą pojawić się problemy ze wznoszeniem obiektów jest bliskie sąsiedztwo zbiorników z gazem płynnym.
8 marca 2018
Ocena Zagrożenia Wybuchem Dyrektywa ATEX

Ocena Zagrożenia Wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User

W dniu 3 marca ukazała się pierwsza część artykułu „Ocena zagrożenia wybuchem w kontekście nowego podejścia Dyrektyw ATEX oraz ATEX User” na stronach wortalu branżowego „Energoelektronika”. Artykuł opracowany przez naszego inżyniera Pawła Obważanka „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach wybuchowych”.
20 grudnia 2017
Szkolenie PPOŻ Kraków

Szkolenie Przeciwpożarowe Kraków

13 grudnia 2017 r. pracownicy Orlen Oil wyznaczeni przez pracodawcę do działań w czasie sytuacji awaryjnej odbyli specjalistyczne szkolenie poprowadzone przez naszego instruktora. Program takiego szkolenia był ściśle dostosowany do potrzeb klienta, a osobą prowadzącą był czynny funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej posiadający tytuł inżyniera pożarnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
29 października 2017

Eksploatacja urządzeń i systemów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem” – Wrocław 24 października 2017 r. – ATEX SZKOLENIE Wrocław

24 października 2017 r. we Wrocławiu nasza firma uczestniczyła w seminarium „Eksploatacja urządzeń i systemów przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem”. Seminarium było okazją do przedyskutowania zagadnień związanych z szerokorozumianym bezpieczeństwem w strefach zagrożenia wybuchem w związku z „nową” Dyrektywą ATEX.